วิธีทำ style ตัวหนังสือตัวแรก (First letter drop) ด้วย css

 


วิธีทำ style ตัวหนังสือตัวแรก (First letter drop) ด้วย css


เราสามารถใช้ :first-letter เพื่อวางตัวอักษรตัวแรกของข้อความ เช่น
  p:first-letter {
    font-size: 200%;
    color: #8A2BE2;
  }
 
 

จากโค๊ดจะสังเกตได้ว่าเราได้ เซต css ให้ ตัวแรก Tag

มีขนาด 200% และมีสีฟ่า


ตัวอย่าง Demo

0 ความคิดเห็น

Earn money online

รวมเทคหาเงินออนไลย์ - หารวยได้เสริม

Is the Designer Facing Extinction?