เขียนระบบอัพโหลดไฟล์ ด้วย PHP แบบง่ายๆ

 

เขียนระบบอัพโหลดไฟล์ ด้วย PHP แบบง่ายๆ ไม่เกิน 50 บันได
เริ่มต้นด้วยเรามาทำการสร้างหน้าสำหรับใช้อัพโหลดกันเลยดีกว่า

ผมจะให้ผู้อ่าน สร้างไฟล์ ` index.html ` กันก่อนเลย<form action="upload.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
 <input name="file" type="file" />
 <input name="submit" type="submit" value="Upload Image" />
</form>

เราจะได้ดังรูปนี้

แต่เราจะยังไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้จริงต่อไปเราจำเป็นต้องสร้างไฟล์ ` upload.php `
  if(isset($_FILES['file'])){
  $errors= array();
  $file = $_FILES['file'];
  $file_name = $file['name'];
  $file_size =$file['size'];
  $file_tmp =$file['tmp_name'];
  $file_type=$file['type'];
  // ? ไฟล์ที่อนุญาต
  $File_Type = array("application/pdf");
  if (check_type($file_type, $File_Type)) {
   if($file_size > 2097152){
    $errors[]='File size must be excately 2 MB';
   }
   if(empty($errors)==true){
    move_uploaded_file($file_tmp,"images/".$file_name);
    echo "Success";
   }else{
     print_r($errors);
   }
  }
   

  }
  function check_type($file, $type_check) {
   for ($i=0; $i < count($type_check); $i++) {
    if ($type_check[$i] == $file) {
      return true;
    }
   }
   return false;
 }
 
 

อธิบายหน่อยน๊ะครับสำหรับ คนรู้แล้วผ่านได้เลย

isset($_FILES['file'])

isset เป็นการเช็คค่า null

isset($_FILES['file']) คือการเช็คค่าว่ามี file ส่งมาจาก `` หรือป่าว

$errors= array() สร้างตัวแปลรับค่า error

$file_name = $file['name'] สร้างตัวแปลเก็บค่าไฟล์ที่ส่งมานั้นชื่อว่าอะไร


$file_size = $file['size'] สร้างตัวแปลรับเก็บขนาดไฟล์ที่ส่งมา

$file_tmp = $file['tmp_name'] สร้างตัวแปลเก็บค่าว่าชื่อไฟล์ชั่วคราวของไฟล์ที่อัปโหลดถูกเก็บไว้

$file_type = $file['type'] สร้างตัวแปลเก็บประเภทไฟล์

$File_Type = array("application/pdf"); ตัวแปลที่เราจะอนุญาตว่าไฟล์ใหนบ้างที่สามารถอัพโหลดได้

0 ความคิดเห็น

Earn money online

รวมเทคหาเงินออนไลย์ - หารวยได้เสริม

Is the Designer Facing Extinction?
เล่นเกมส์แล้วไปได้เงิน Rollercoin: เกมจำลองการขุดบิทคอยน์ที่สนุกและคุ้มค่า
คอนเซ็ปต์รายได้จากการดูวิดีโอ